Thiết kế biệt thự hiện đại

Biệt thự với phong cách hiện đại tối giản các chi tiết kiến trúc.

thiết kế biệt thự hiện đại , kiến trúc đơn giản

góc nhìn công trình
thiết kế biệt thự hiện đại , kiến trúc đơn giản

góc nhìn công trình về đêm

thiết kế biệt thự hiện đại , kiến trúc đơn giản
 
góc nhìn công trình về đêm

thiết kế biệt thự hiện đại , kiến trúc đơn giản

thiết kế biệt thự hiện đại , kiến trúc đơn giản

 

 

nguồn: internet