Thiết kế khách sạn Lâm Hoành Đà Nẵng

Sản phẩm: Thiết kế khách sạn Lâm Hoành Đà Nẵng

Thiết kế khách sạn tại Đà Nẵng - với tiêu chí không gian xanh bao , khách sạn có chiều cao 9 tầng và 32 phòng.


  • Kiến trúc sư: ASHER ARCHITECT
  • K.thước:
  • Địa điểm: Lâm Hoành- Sơn Trà - Đà Nẵng
  • Tổng diện tích sàn: 2000m2
  • Số tầng: 09
  • Chi phí đầu tư:

Chia sẻ Facebook Google+

Thiết kế khách sạn tại Đà Nẵng - với tiêu chí không gian xanh, khách sạn có chiều cao 9 tầng và 32 phòng.

thiết kế khách sạn tại đà nẵng

Góc nhìn công trình

thiết kế khách sạn tại đà nẵng

Góc nhìn công trình

thiết kế khách sạn tại đà nẵng

Góc nhìn công trình

thiết kế khách sạn tại đà nẵng

Góc nhìn tổng thể công trình

 

https://www.youtube.com/watch?v=GgPUa2xYruA